CZ EN
 
Aktuality
Česko-norská spolupráce vrcholí

28. 5. 2015
Jednou z hlavních činností naší organizace je rozvoj spolupráce se státními i nestátními institucemi nejen z České republiky. Díky Norským fondům a projektu Komplexní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým se nám podařilo navázat spolupráci s norskou organizací Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO).

Organizace zastřešuje centra pro oběti sexuálního zneužívání, znásilnění a násilí na území celého Norského království. Mimo mužů, žen a mladistvých, nabízejí tato centra svou pomoc také členům rodiny, partnerům a přátelům oběti, kteří projeví zájem o informace, poradenství či asistenci. Některá centra poskytují své služby také obětem domácího násilí či dětem.

Norská spolupráceHlavním motivem navázání mezinárodní spolupráce je sdílení ideologie svépomoci, z níž centra zastřešená FMSO vycházejí. Tento přístup není v České republice v oblasti pomoci obětem domácího a sexuálního násilí nikterak rozvinut. Zajímavostí je, že v Norsku, kde žije cca 5 milionů obyvatel, existuje 22 center pomoci obětem sexuálního násilí, zatímco v České republice, s 10 miliony obyvatel, bychom je mohli spočítat na prstech jedné ruky. Nejen proto považujeme Norsko za vhodnou zemi pro spolupráci a pro sdílení jejich dobré praxe. Cílem této spolupráce je sdílení dobré praxe, zkušeností i přístupů k obětem sexuálního násilí. Součástí navázaného partnerství byla i týdenní stáž v Norsku, kterou jsme absolvovali v květnu, a v rámci které jsme navštívili centra pomoci obětem sexuálního v Trondheimu, Bergenu a Oslu. 

Mimo samotné centrum SMISO, určené pro oběti sexuálního násilí a zneužívání, jsme měli v Trondheimu možnost navštívit také Centrum pro oběti sexuálního napadení v nemocnici Trondheim, kterým nás provedla zdravotní sestra, a setkali jsme se s koordinátorkou centra proti domácímu násilí při městském úřadu Trondheim a se zástupkyněmi policie a Podpůrné skupiny pro oběti domácího a sexuálního násilí, zřizované policií a městem. Poslední zastávkou v Trondheimu byla návštěva Barnehuse, speciálního policejního zařízení pro práci s dětmi, oběťmi a pachateli násilí.

norská spolupráce

Zástupkyně bergenské organizace SMISO nás velice vřele přivítaly ve svém kolektivu a seznámily nás se svými službami, s metodikou preventivních programů pro žáky základních škol a vedením svépomocných skupin pro děti.

V rámci poslední, jednodenní návštěvy hlavního města Osla, jsme navštívili Centrum pro oběti incestu SMI, Centrum pro oběti sexuálního násilí a znásilnění DIXI a setkali jsme se se zástupkyní zastřešující organizace FMSO, Lindou Bakke, koordinátorkou celé naší stáže. Centrum SMI nám blíže představilo svou práci s muži, oběťmi sexuálního násilí a znásilnění, zaměřilo se také na specifika žen, pachatelek sexuálního zneužívání, a představilo nám svůj projekt, vydávání tematického časopisu, na jehož podobě se podílejí především samotní klienti.

Díky této týdenní stáži jsme se seznámili s jinými přístupy k obětem sexuálního násilí a zneužívání, než jaká je praxe v České republice, a měli jsme možnost nahlédnout do širšího systému fungování a kooperace těchto center. Tato cesta je pro nás cennou zkušeností a velkou inspiraci.

Na podzim tohoto roku budeme naopak my mít tu čest přivítat v Brně zástupce center pomoci obětem sexuálního násilí a zneužívání zastřešených organizací FMSO. Odborníkům z celé České republiky tak nabídneme možnost seznámit se s norskou praxí v rámci několika seminářů a konferencí k problematice práce s násilnými osobami.

Pokud máte zájem se o naší cestě do Norska nebo plánovaných seminářích dozvědět více, sledujte náš facebookový profil (Persefona) nebo aktuality na webových stránkách.

Sdílet na Facebook Sdílet na Google plus Sdílet na Twitter LinkedIn