Aktuality
Co (ne)víte o domácím násilí?

3. 5. 2016
Minulý týden měli návštěvníci našeho stánku na NGO Marketu možnost zamyslet se nad pravdami a nepravdami týkajícími se domácího násilí. Jste zvídavá povaha a chcete to taky zkusit? Pusťte se do našeho minikvízu!

1. Které trestné činy, o kterých se hodnověrně dozvíte, musíte oznámit policii nebo státnímu zastupitelství?
a) Jsme povinni oznámit policii nebo státnímu zastupitelství všechny trestné činy, o kterých se hodnověrným způsobem dozvíme.
b) Oznamovací povinnost se týká jen určitých trestných činů, např. znásilnění.
c) Oznamovací povinnost se týká jen určitých trestných činů, např. týrání svěřené osoby.
d) Obecně nejsme povinni oznamovat žádné trestné činy, tuto povinnost mají jen oběti těchto trestných činů.

2. Které z níže uvedených tvrzení o znásilnění je pravdivé?
a) Oběť znásilnění není povinna tento trestný čin oznámit na policii nebo státní zastupitelství.
b) Je pojmově vyloučeno, aby manžel znásilnil svoji manželku, protože pohlavní styk mezi manžely je jednou z jejich zákonných manželských práv a povinností.
c) Hlavním motivem znásilnění je vždy sexuální touha, proto je oběť znásilnění vždy spoluviníkem, protože v pachateli sexuální touhu vzbudila.
d) Pachatelem znásilnění může být pouze muž, většinou se jedná o sexuální devianty, kteří své oběti neznají, protože si je náhodně vybírají na odlehlých místech (parky, odlehlá parkoviště, suterény bytových domů apod.).

3. Kdo je oprávněn vstoupit do bytu, ve kterém bydlíte?
a) Kdokoliv, kdo tam má nahlášené trvalé bydliště.
b) Manžel/manželka, ale jen pokud je byt ve společném jmění manželů.
c) Kdokoliv, kdo má k bytu užívací právo (vlastník, nájemce, manžel, oprávněný v z věcného břemene apod.), pokud tomu nebrání jiná okolnost (vykázání Policií ČR, zjevné zneužití práva, zákaz vstupu do obydlí předběžným opatřením soudu apod.).
d) Nikdo, když s tím nesouhlasíme.

4. Které z níže uvedených tvrzení o domácím násilí je pravdivé?
a) Domácí násilí je problémem zejména manželů, kteří mají nízké vzdělání a příjmy nebo kteří mají problém s užíváním alkoholu nebo drog.
b) Domácí násilí je výhradně fyzické napadání oběti ze strany násilné osoby (bití, škrcení, kopání). Nadávky, naschvály nebo narušování soukromí nejsou domácím násilím, protože nehrozí fyzická újma.
c) Domácí násilí je výhradně soukromou záležitostí, kdyby se to oběti nelíbilo, tak by to nahlásila na policii.
d) Domácí násilí může mj. naplnit znaky trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí, ale na tento trestný čin se nevztahuje oznamovací povinnost.

 

Podívejte se, jak si stojíte, a zkontrolujte si své odpovědi

Sdílet na Facebook Sdílet na Google plus Sdílet na Twitter LinkedIn