CZ EN
 
Aktuality
Dočkali jsme se: IDT SN v Brně

31. 8. 2015
Víc hlav víc ví. A když se k tomu sejdou odborníci pro oblast, která vyžaduje zvýšenou a neustálou pozornost, je téměř jisté, že výsledek bude mimořádný. První setkání členů brněnského interdisciplinárního týmu pro řešení problematiky sexuálního násilí proběhlo v červnu. Již nyní je zřejmé, že výrazně přispěje k posílení systémového dialogu.

Vždy jsme považovali za důležité rozvíjet mezioborovou spolupráci, ale až díky projektu Z labyrintu násilí jsme mohli iniciovat vznik interdisciplinárního týmu pro oblast sexuálního násilí (IDT SN). Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

A kdo tým tvoří? Vedle zástupců neziskových organizací, kam patří pracovnice Persefony Mgr. Jitka Čechová a ROZKOŠE bez RIZIKA Mgr. Tereza Musilová, se zapojila klinická psycholožka z Oddělení klinické psychologie Úrazové nemocnice v Brně Mgr. Renata Boháčová a klinická psycholožka ze stejného pracoviště Mgr. Kateřina Krebsová, jež je současně dětskou psycholožkou. Dalším členem je doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., gynekolog, vedoucí lékař NZZ Gynartis, s. r. o., předseda Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP a člen předsednictva Společnosti pro plánované rodičovství a sexuální výchovu. V neposlední řadě tým doplnila Mgr. Iva Koudelková, odborná referentka Odboru zdraví Magistrátu města Brna a koordinátorka IDT pro oblast domácího násilí. Další odborníci jsou osloveni!

Členové týmu mají různé zkušenosti s prací s oběťmi sexuálního zneužívání a znásilnění. Někteří se s nimi setkávají sporadicky, někteří častěji. Jiní o tomto tématu referovali v odborných publikacích. Smyslem vzniku IDT SN je zvýšení odborných kompetencí všech pracovníků přicházejících do kontaktu s oběťmi sexuálních útoků. Vzdělávání napříč profesemi, sdílení praxe, upozorňování na neřešená místa a navazování spolupráce s dalšími institucemi jsou hlavní nástroje vedoucí k tomuto cíli. Zvláště lidé pracující ve zdravotnictví a školství mohou díky větší informovanosti posílit svou odbornost v problematice sexuálního násilí, ať už kvůli prevenci nebo samotné intervenci. Výstupy a podněty z interdisciplinárního týmu budou prezentovány a dále řešeny na pracovní skupině Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

V rámci IDT SN proběhne několik seminářů, kde vystoupí mj. i náš norský partner, organizace FMSO. K prohloubení znalostí přispěje také reprezentativní sociologický průzkum, který budeme realizovat v nadcházejících měsících.

Sdílet na Facebook Sdílet na Google plus Sdílet na Twitter LinkedIn