CZ EN
 
Aktuality
Honba za poznáním nás baví

31. 8. 2015
Čemu není nikdy dobré říct „a dost“, je podle nás nabývání nových vědomostí, které můžeme uplatnit v práci. I když se vzděláváme v průběhu celého roku, uplynulé období bylo na tyto příležitosti o poznání bohatší. Prostřednictvím tohoto článku se s vámi chceme podělit o načerpané zážitky.

Začalo to v květnu, kdy se náš tým sešel, aby diskutoval nad standardy kvality, vizí a posláním. Celým procesem nás provázela paní Míla Tomášková, která se na tuto činnost specializuje. Vzhledem k tomu, že od nového roku nastoupili noví pracovníci, byly tyto informace pro některé nové, jiní si je rádi osvěžili. Interaktivně jsme hodně věcí posunuli jinam, dali nejasným pojmům konkrétní rozměr a shromáždili podněty pro nadcházející diskuse, plánované na září.

V červnu jsme absolvovali stáž v Ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Brně. Skutečnost předčila naše očekávání. Dvojice vychovatel–sociální pracovník nás provedla po celém „detenčním“ areálu a seznámila se zásadami práce s chovanci. Protože se jedná o psychotiky, jedince s poruchou osobnosti, mentálně retardované a sexuální devianty, bylo téma více než zajímavé. Práce s těmito lidmi je velice náročná, zvlášť při vědomí, že nějaká pozitivní změna v jejich chování je téměř nemožná. O to víc jsme byli mile překvapeni přístupem pracovníků, který neobsahoval ani stopu despektu.

V červnu si dále naše právničky aktualizovaly informace o závazkovém právu, které s sebou přinesla nová úprava obchodního zákoníku. Kladné ohlasy sdělila také sociální pracovnice z třídenního kurzu Psychiatrické minimum.

Trauma ze zrady bylo jedním z rozvíjených témat v rámci semináře Sexuální zneužívání jako specifické trauma. Seminář přehledně rekapituloval stav poznání a pomoci obětem sexuálního zneužívání a v mnohých ohledech byl i inspirací pro praxi. Další poznatky práce s traumatizovanými osobami načerpaly psycholožky organizace v rámci 17. mezinárodního semináře pro KIP na speciálním semináři Nemilosrdný soudce.

Děkujeme všem donátorům, díky nimž se můžeme neustále rozvíjet. V současné době se vzděláváme především díky MPSV a dvěma projektům - Z labyrintu násilí jež podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů a Komplexní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Sdílet na Facebook Sdílet na Google plus Sdílet na Twitter LinkedIn