Aktuality
Interdisciplinární pohled na problematiku sexuálního zneužívání

18. 1. 2017
13 odborníků z řad neziskových organizací, duchovních, Policie ČR, legislativy a zdravotnictví vystoupilo na konferenci "Sexuální zneužívání - interdisciplinární pohled" pořádané edukačním a informačním centrem Boromeum.

Na konferenci „Sexuální zneužívání – interdisciplinární pohled“ pořádaném Boromeem 18. 1. 2017 v Praze vystoupilo 13 odborníků z řad neziskových organizací, duchovních, Policie ČR, legislativy a zdravotnictví.

Boromeum, edukační a informační centrum působící při Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, připravilo interdisciplinární setkání k tématu Sexuálního zneužívání. Hlavním tématem konference bylo síťování v oblasti práce s oběťmi sexuálního zneužívání. Sdílení dosavadní praxe a představení záměru otevření tohoto tématu v církvi.

V rámci bloku věnovanému „profesionálům první linie“ vystoupila zástupkyně Persefony psycholožka Mgr. Eva Oujezská. Ve své prezentaci představila jak služby nabízené osobám zasaženým násilím, tak i naši dosavadní praxi. Stejně tak měly prostor představit své organizace zástupkyně Profem, právnička Mgr. Veronika Ježková, ředitelka Dětského krizového centra PhDr. Zora Dušková a psychoterapeutjka Élektry PhDr. Bc. Jiřina Dolanská Ph.D., která se na pomoc dospělým obětem sexuálního zneužívání v dětství specializuje dvacet čtyři let. Zástupkyně posledních dvou jmenovaných organizací se ve svých příspěvcích věnovaly také informacím týkajících se pachatelů sexuálního zneužívání a jejich charakteristice. Tento blok byl uzavřen vystoupením psychoterapeutky PhLic. Theresien Martiny Bartoňové a duchovního ThLic. Marka Františka Drábka, kteří nabízejí pomoc obětem sexuálního zneužívání a jejich duchovní doprovod. V rámci diskuse vystoupila také klientka naší organizace, která s posluchači sdílela svou osobní zkušenost se sexuálním zneužíváním i s pomáhajícími organizacemi, a členky duchovní svépomocné skupiny SASA (tj. Sexual Assault Survivors Anonymous).

Z pohledu policie nahlédli na problematiku sexuálního zneužívání vyšetřovatelka Bc. Helena Novotná a Bc. Milan Mazanec. S metodikou, jak zacházet se zneužíváním a případným podezřením na zneužívání v rámci církve, posluchače seznámil Dr. Libor Botek, Th.D., odborný asistent katedry církevního práva Univerzity Palackého v Olomouci. Specifikům práce s oběťmi sexuálního zneužívání se pak ve svých příspěvcích věnovali Doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. a psychiatr a sexuolog MUDr. Slavoj Brichcín.

Toto setkání díky svému interdisciplinárnímu charakteru představuje jednu z cest efektivní eliminace a prevence násilí, neboť ta je možná pouze tehdy, pokud se do ní zapojí všechny zainteresované instituce a organizace!