Aktuality
Kampaň: Za bezpečný domov

10. 1. 2021 
Domácí násilí je skutečné, i když není vždy vidět. To je hlavní myšlenka kampaně společnosti Ikea, kterou chceme podpořit i my. Nadnárodní společnost IKEA se rozhodla poukázat na potřebu zvýšené pomoci obětem domácího násilí. Firma se na následující dva roky zavázala k podpoře osob zasažených domácím násilím, a to hned v několika směrech. Cílem a zároveň také mottem kampaně je vytvořit domov, který je bezpečným místem pro každého.

Persefona do této kampaně vstoupila již v loňském roce, jako jedno z referenčních míst, na které se mohou oběti domácího násilí obrátit pro pomoc.

  • Obětem domácího a sexuálního násilí (nebo jejich blízkým) nabízíme bezplatné sociální, psychologické a právní poradenství: tel. 737 834 345 nebo poradna@persefona.cz.
  • Pro původce domácího násilí nabízí terapeutický program zaměřený na zvládání agrese v blízkých vztazích: tel. 731 442 731 nebo bezpecnesouziti@persefona.cz.

„Vizí Ikea je vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí. Jsme přesvědčeni, že domov by měl být bezpečným místem pro každého, což bohužel ale neplatí vždy. Proto jsme se rozhodli aktivně pomáhat obětem domácího násilí. Z dostupných dat víme, že 47 % žen zažilo některou z forem psychického násilí, 21 % žen má přímou zkušenost s fyzickým či sexuálně motivovaným násilím,“ říká Roman Bojko, manažer pro oblast rovnosti, diverzity a inkluze, Ikea Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Ikea: Kampaň za bezpečný domov

Tuto snahu zvýšit povědomí veřejnosti o domácím násilí a zároveň snížit míru jeho přijatelnosti ve společnosti jsme se tak rozhodli podpořit i my. Odborným partnerem společnosti Ikea se pro toto téma stala Koalice NeNa - která sdružuje specializovaná centra pro ženy zažívající násilí Rosa, ProFem a Acorus.

Důležitou součástí kampaně je dočasná instalace v obchodních domech Ikea Černý Most, Brno a Ostrava. „Instalace bude mít podobu interaktivní edukační zdi s aktuálními daty poukazujícími na závažnost problému. Za zdí se budou ve smyčce přehrávat audio nahrávky s autentickými úryvky konverzací, které budou demonstrovat různé formy domácího násilí, včetně psychického a ekonomického. Kolemjdoucí zákazníci budou mít možnost zvednout telefon připevněný ke zdi a dát tak v roli svědků najevo, že takové chování netolerují,“ popisuje Marek Vomočil, kampaňový lídr a koordinátor komunikace Ikea Česká republika, Maďarsko, Slovensko. Po zvednutí sluchátka se ozve automaticky nahraný vzkaz s poděkováním za rozhodnutí aktivně zasáhnout do dění a s informací, kam se v podobných případech obrátit pro pomoc.

Interní i externí komunikace bude sjednocena pod oficiálním kampaňovým hashtagem #zabezpecnydomov.

Více o kampani: ZDE