CZ EN
 
Aktuality
Klienti se naučí, jak zvládat vztek

28. 5. 2015
Pokud má být boj proti domácímu a sexuálnímu násilí stoprocentní, je potřeba řešit tuto problematiku ze všech stran. Odborná pomoc obětem těchto příkoří našla již v systému sociálních služeb své místo. Jak je to ale s osobami, které se tohoto násilí dopouštějí, avšak zároveň v sobě naleznou vůli něco s tím dělat? 

Jedním z míst, kam se mohou v Jihomoravském kraji obrátit, je Persefona. Již nyní provádíme individuální terapii a poradenství. Využití služeb je především dobrovolné a je to i hlavní předpoklad pro efektivní řešení násilného jednání. Dotyčná osoba si nejdříve musí uvědomit, že své chování nemá pod kontrolou, a následně musí chtít tento stav změnit. Naše snaha o vytvoření prostoru pro skupinovou terapii se odrazila v projektu z labyrintu násilí. Díky tomu můžeme zase o něco více přispět ke snížení výskytu násilí ve vztazích.

Většina osob s potížemi zvládat svůj vztek ve vztahu získala sklony k agresi působením výchovného prostředí. Z této perspektivy se jedná o naučený způsob jednání, se kterým lze dále pracovat. Ze zahraniční praxe, využívající hojně skupinovou terapii, jsou známy velmi dobré výsledky. Také v České republice se pozvolna začíná tato forma terapie zavádět.

Skupinové terapii předchází individuální práce s terapeutem, která již probíhá a do které zájemci mohou kdykoli vstoupit. Skupinovou terapii začneme realizovat v nejbližší době a potrvá do dubna 2016. Zájemci se mohou informovat na e-mailu bezpecnesouziti@persefona.cz nebo na telefonu +420 737 834 345. Projekt Z labyrintu násilí podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Na pravidelných setkáních se její členové budou soustředit na přijetí odpovědnosti za násilné jednání, zlepšení schopností ovládat své emoce a na nácvik dovedností zamezujících stupňování hněvu. Cílem je osvojit si řešení konfliktů ve vztahu novým, nenásilným způsobem.

Sdílet na Facebook Sdílet na Google plus Sdílet na Twitter LinkedIn