Aktuality
Kulatý stůl s odborníky na téma sexuálního násilí

 30.11. 2022

V naší organizaci jsme 29.11. 2022 realizovali interní kulatý stůl s odborníky na téma sexuálního násilí z různých oblastí a vzájemně sdíleli zkušenosti z naší praxe, které by mohly napomoci změně nebo zlepšení celého systému pomoci pro oběti sexuálního násilí.

Kulatý stůl volně navazoval na konferenci Cesta oběti sexuálního násilí systémem, která proběhla 5. 10. 2021. Cílem kulatého stolu bylo mezioborové sdílení praxe při řešení případů sexuálního násilí, označení slabých míst i příkladů dobré praxe, identifikování potřeb odborníků a jejich propojení s potřebami oběti, praktické návrhy na změny systému i drobné změny v rámci rutinních činností.