Aktuality
Kurz Oznamovací povinnost vyplývající z trestního zákoníku v Brně

20. 3. 2018
Povinnost oznámit nebo překazit trestný čin má každý občan ČR, který hodnověrně zjistí, že je trestný čin připravován, stále páchán nebo byl spáchán.
Jak s touto povinností naložit, se dozvíte na kurzu akreditovaném MPSV v úterý 15. 5. 2018 v Brně.

Pracujete v sociálních službách, zdravotnictví nebo v jiné oblasti, kde jste povinni zachovávat mlčenlivost? Vztahuje se oznamovací povinnost i na Vás?

Přijměte naše pozvání na kurz Oznamovací povinnost vyplývající z trestního zákoníku, který povede právnička organizace Persefona, z.s. Na kurzu společně najdeme odpovědi na Vaše otázky týkající se Vaší oznamovací povinnosti a na kazuistikách Vám bude ukázáno, jak s touto povinností můžete zacházet v kontaktu s klientem a jak jej o své oznamovací povinnosti můžete informovat aniž byste narušili Váš vztah.

Termín konání: úterý 15. 5. 2018 od 9:00 do 14:45 hodin
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo konání Brno: Centrum Anabell, Masarykova 506/37, 602 00 Brno
Přednášející: právnička organizace Persefona z.s. Mgr. Tereza Janíčková nebo Mgr. Silvie Štěpánová

Cena kurzu: 1 000 Kč / účastník vč. DPH
Číslo akreditace: MPSV 2016/0394-PC/SP/VP/PP

Obsah programu:

Úvod kurzu: představení organizace Persefona a obsahu kurzu
Představení lektorky, základní informace o službách Persefony z.s., představení kurzu, prezence účastníků a jejich motivace a očekávání, zjištění úrovně znalostí účastníků, organizační pokyny

Úvod do problematiky oznamovací povinnosti dle trestního zákoníku
Problematika oznamovací povinnosti v obecné rovině, historie vzniku a smyslu oznamovací povinnosti a její úpravy v trestním zákoně v podobě trestného činu neoznámení trestného činu. Odpovědnost v případě neoznámení trestného činu.

Podmínky vzniku oznamovací povinnosti dle trestního zákoníku
Podmínky, které musí být naplněny, aby fyzické osobě vznikla oznamovací povinnost dle trestního zákoníku.

Postup oznámení trestného činu příslušným orgánům
Postup, jak daný případ oznámit příslušnému orgánu (státnímu zástupci či policii) a úřadům (OSPOD). Jaké náležitosti by mělo trestní oznámení mít. Jaký bude další postup ze strany těchto organizací a institucí.

Nejčastěji se vyskytující trestné činy, kterých se oznamovací povinnost dle trestního zákoníku týká
Trestný čin těžké ublížení na zdraví, zbavení osobní svobody a týrání svěřené osoby.

Vztah s klientem
Jak o oznamovací povinnosti informovat klienty a jak postupovat v případě vzniku oznamovací povinnosti ve vztahu s klientem.

Závěr kurzu: diskuse a evaluace kurzu
Ověření znalostí a evaluace získaných vědomostí a vyplnění evaluačních dotazníků, zpětná vazba - hodnocení kurzu a lektorky.

Pokud máte zájem o bližší informace o kurzu či zaslání přihlášky, kontaktujte nás na e-mailu vzdelavani@persefona.cz, případně na telefonu 732 534 024. Přihláška je ke stažení také ZDE.