Aktuality
Násilí pod kontrolou: Jak motivovat ke zvládání agrese

21. 11. 2019
Persefona již více než 10 let poskytuje, vedle pomoci obětem domácího a sexuálního násilí, terapeutickou podporu a poradenství osobám, které mají potíže se zvládáním agrese v blízkých vztazích.  Jde o preventivní opatření proti případnému rozpadu partnerského vztahu či rodiny a také o prostředek, jak napomoci tomu, aby se násilné chování neopakovalo i v dalších vztazích.

Dopady domácího násilí nese oběť, přítomné děti, širší rodina, společnost i sám původce nebo původkyně násilí v blízkých vztazích. Tyto důsledky nezasahují pouze samotnou rodinu v daném čase, ale významně, skrze děti, ovlivňují a formují budoucnost celé společnosti. Proto je nezbytné k tomuto problému přistupovat komplexně a vedle pomoci obětem a dětem zasaženým domácím násilím nabízet a poskytovat pomoc i původcům násilí. Tato potřeba pramení z nutnosti zamezit nejen aktuálnímu násilí, ale motivovat původce násilí ke změně svých navyklých způsobů řešení konfliktů i v budoucnosti. Takto o domácím násilí smýšlí nejen naše organizace (více ZDE), ale také město Brno, které se již v roce 2005 rozhodlo zařadit téma násilí v rodině mezi své oblasti zájmu. Díky této podpoře proběhla dnes ve spolupráci s organizací SPONDEA konference „Násilí pod kontrolou: Jak motivovat ke zvládání agrese určená pro odbornou veřejnost.

Persefona původcům a původkyním domácího násilí nabízí již od roku 2010 terapeutický program zaměřený na zvládání agrese v blízkých vztazích. (V roce 2018 jsme poskytli poradenství či terapii 63 původcům násilí - z toho 33 mužů a 30 žen). Stejně tak organizace SPONDEA má za sebou již 6 let práce s touto cílovou skupinou (V roce 2018 tuto službu vyhledalo 47 osob, z toho 39 mužů.) Tato naše mnohaletá praxe se stala základem pro uspořádání výše zmíněné konference, na které  byly představeny nejen naše terapeutické programy, ale věnovali jsme se také podpoře motivace lidí k účasti na terapiích. V rámci workshopu byl rovněž představen manuál pro odbornou veřejnost zaměřený na práci s lidmi nezvládajícími agresi ve vztazích. „V letošním roce jsme se rozhodli vytvořit první praktický manuál, který provede odbornou veřejnost – především pracovníky OSPOD (Orgánu sociálně-právní ochrany dětí), přestupkových komisí a dalších zapojených institucí - do problematiky nařízení anebo doporučení programů na zvládání agrese v blízkých vztazích“, doplňuje ředitelka Persefony, Dagmar Rudická.

Práce s osobami s potížemi se zvládáním agrese v blízkých vztazích v Persefoně

Základem terapie zaměřené na zvládání násilného chování v Persefoně je předpoklad, že násilným se člověk stává v průběhu svého života, na základě své (mnohdy nepříjemné) zkušenosti. Jedná se tedy o naučenou složkou osobnosti a naučené chování lze změnit. Cílem této služby je umožnit klientovi porozumět příčinám a spouštěčům svého agresivního chování a osvojit si způsoby konstruktivního zvládání agrese a nenásilného řešení konfliktů. Ke změně může dojít jedině tehdy, když původce násilí převezme za své chování plnou odpovědnost. S klienty proto pracujeme na uvědomování si vlastních pocitů (především vzteku), postojů a různých podob násilí. Zaměřujeme se také na rozvíjení empatie směrem k důsledkům, jaké má násilí na všechny členy rodiny a dále na budování zodpovědnosti za své chování a proces změny směrem ke zdravějšímu zvládání vzteku.
Více o službě ZDE.

 

Setkáváte se v odborné praxi s lidmi, kteří ubližují svým blízkým? Chcete vědět, jak je motivovat ke změně? Neváhejte se na nás obrátit!

Pokud sami cítíte, že máte problém s ovládáním agrese a směřujete ji proti svým blízkým, neváhejte nás kontaktovat: terapeutický program zaměřený na zvládání agrese v blízkých vztazích: tel. 731 442 731 nebo bezpecnesouziti@persefona.cz.

Pokud se setkáváte s násilím ze strany blízké osoby, nebo víte o někom, kdo takové příkoří zažívá, rádi Vám nabídneme naši pomoc ve formě bezplatného sociálního, psychologického a právního poradenství: tel. 737 834 345 nebo  poradna@persefona.cz.

 

Tisková zpráva ke konferenci organizace SPONDEA ZDE.