Aktuality
(Ne)násilný vztah a (ne)vhodná pomoc

28. 6. 2018
Hranice toho, co je a není ve vztahu „normální“ je složité definovat. Neexistuje přesné dogma, podle kterého lze partnerské soužití nebo vůbec vztahy s blízkými lidmi charakterizovat jako bezproblémové nebo naopak „patologické“.

Hranice (ne)normálnosti ve vztazích

Určitá míra konfliktů se objevuje v každém „normálním či zdravém vztahu“. Je však důležité odlišit běžnou, často nahodilou hádku, kdy proti sobě stojí dva jedinci ve stejné pozici od opakovaného násilného jednání, kdy na jedné straně stojí vystrašená ohrožená osoba a proti ní osoba jednající agresivně. Agrese je také přirozenou vlastností každého člověka, a je v pořádku, pokud se neprojevuje na úkor druhých.

V případě domácího násilí však jedna osoba dlouhodobě využívá své převahy (ať už v rovině fyzické, psychické, sexuální, ekonomické aj.) nad svou obětí, často v soukromí, opakovaně a se vzrůstající tendencí. 

(Ne)vhodná forma pomoci

Neřešené násilí v blízkém vztahu nikdy samo o sobě, bez odborné nebo i laické pomoci neskončí. Pro oběť, ale i původce násilí je často velmi složité orientovat se v tom, co se vlastně v jejich vztahu děje a jaký typ pomoci by mohla oběť, ale případně i člověk nezvládající vlastní agresi, vyhledat.

Zkušenosti pracovníků Persefony ukazují, že původci násilí ve vztahu jsou častěji ochotní vyhledat společně s obětí pomoc např. manželské či rodinné poradny než specializovanou službu věnující se řešení domácího násilí. Manželský terapeut však podobně jako mediátor přistupuje ke klientům z pozice neutrality, protože vychází z předpokladu rovnoprávného postavení partnerů. To je však v případech domácího násilí přímá kontraindikace pro společnou terapeutickou práci!

Pokud se s neutrálním či zlehčujícím postojem, který zvyšuje riziko tolerance násilí, setkává oběť kromě blízkého okolí i u odborníků (kteří se jej dopouští často nevědomě či díky nedostatečné informovanosti), podporuje to v oběti pocity viny a spoluzodpovědnosti za páchané násilí, a dále to zhoršuje její situaci.

Jestliže si nejste jisti, zda ve vztahu zažíváte násilí, případně do jaké míry se na něm sami podílíte, zkuste sami vyhledat specializovanou pomoc. Pro zvýšení pocitu bezpečí na straně oběti i původce násilí je žádoucí absolvovat minimálně úvodní konzultaci samostatně – bez přítomnosti partnera či jiné blízké osoby. Teprve po navázání spolupráce s poskytovatelem pomoci a zvážení možných rizik či vhodnosti lze v konkrétním případě doporučit párovou terapii cíleně zaměřenou na snížení výskytu násilí ve vztahu.

Naše služby

Persefona, z. s. poskytuje již od roku 1999 dlouhodobou komplexní pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění starších 18 let z Brna a okolí. 

Veškeré služby poskytujeme bezplatně, klienti u nás mohou na svou žádost vystupovat i anonymně.

Poradenské služby poskytujeme v Brně na adrese Gorkého 17 v pracovní dny od 9:00 – 17:00.

Více informací o našich službách a problematice domácího a sexuálního násilí naleznete na www.persefona.cz.

Sdílet na Facebook Sdílet na Google plus Sdílet na Twitter LinkedIn