Aktuality
Nový projekt Persefony

2. 2. 2018
Projekt přináší komplexní péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené, které se potýkají s domácím či sexuálním násilím. Projekt je realizován pro oběti, násilné osoby, osoby blízké  a celé rodiny. 

V příštích třech letech čeká Persefonu výzva v podobě činností realizovaných v rámci projektu Komplexní pomoc rodinám a jednotlivcům ohroženým sociálním vyloučením, s problémem domácího a sexuálního násilí. Projekt byl podpořen z Operačního programu zaměstnanost a má pomoci 250 osobám, které jsou sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením v důsledku domácího či sexuálního násilí.

Při práci s našimi klienty si uvědomujeme, že domácí či sexuální násilí se jejich životů dotýká ve všech jeho sférách. Proto mají vedle mezilidských a partnerských vztahů problémy i v zaměstnání, s osobními financemi, dluhy, bydlením a v dalších oblastech. V novém projektu se budeme soustředit právě na tyto důsledky prožitého násilí.  Dále si uvědomujeme, že pokud má být násilí z rodinných vztahů odstraněno a jeho důsledky mají být minimalizovány, je třeba do jeho řešení zapojit všechny zúčastněné aktéry.

Kdo se tedy může do projektu přihlásit:

 

Co nabízíme:  

 

Obsah poradenství se může dotýkat vlastní problematiky domácího a sexuálního násilí, dále i souvisejících problémů s bydlením, dluhy, prací, vzděláváním, sociálními dávkami, mezilidskými vztahy atp. Poradenství může být poskytnuto v našich prostorách na Gorkého 17, případně můžeme poskytnout doprovod na jednání s úřady a institucemi.

 

Služby jsou poskytovány vždy po předchozím objednání na telefonních číslech: 545 245 996 a 737 834 345, případně e-mailech:  poradna@persefona.cz, domacinasili@persefona.cz

Stejně tak Vám na výše uvedených číslech rádi poskytneme doplňující informace k aktivitám projektu.