CZ EN
 
Aktuality
O službu zaměřenou na zvládání agrese je v Brně zájem

20. 6. 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA
V roce 2010 se v brněnské organizaci Persefona začala realizovat myšlenka, že kromě obětí násilí je potřeba pracovat i s jeho původci. Z dlouhodobých zkušeností totiž jednoznačně vyplývá, že pouze komplexní přístup k řešení problematiky domácího násilí může být efektivní cesta.

Osoby s potížemi se zvládáním agrese nelze zaškatulkovat. Jsou to muži i ženy různých věkových kategorií, profesí a společenských postavení. V obecné rovině ale můžeme hovořit o dvou přístupech, které ke své situaci zaujímají. Jedni ho vnímají jako nežádoucí a mají zájem vztah zachránit, druhým se k tomu musí trochu dopomoci zvenku. Služby Persefony jsou však otevřené všem.

V počátku byli přizváni externí terapeuti, kteří se na práci s násilnými osobami podíleli. Díky projektu Z labyrintu násilí, který je podporován Norskými fondy, byl na jaře roku 2015 do týmu přijat kmenový pracovník – psychoterapeut a služba se mohla kapacitně rozvinout.

V létě dostala služba nové jméno, byla aktualizována ve standardech organizace a proběhla informační kampaň. Poté navštívili terapeut společně se sociální pracovnicí postupně většinu OSPODů (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) v Brně a rozšířili spolupráci s Probační a mediační službou. Začalo tak fungovat předávání klientů a šíření nabídky pomoci k těm, kteří ji potřebují, aby mohli změnit zažité způsoby řešení konfliktů a neubližovali dál svým blízkým. Také spuštění nových webových stránek se sekcí představující Program zaměřený na zvládání agrese bylo impulzem k tomu, že lidé začali službu snáze objevovat a Persefonu kontaktovat.

To všechno vedlo k tomu, že se služba slibně rozběhla a v letošním roce ji k poslednímu květnu využilo již 32 osob. „Jsme rádi, že je o program zájem. Vidíme v tom přínos a chceme, aby byla služba trvale dostupná všem, kteří se ji rozhodnout využít,“ zhodnotila ředitelka organizace Mgr. Jitka Čechová. Persefona klientům dosud nabízí individuální pomoc, která zahrnuje poradenství a psychoterapii. Klienti se společně s terapeutem snaží objevit příčinu jejich agresivního chování a pracovat na motivaci a osobních zdrojích toto chování změnit. V případě potřeby je zahrnut trénink zvládání krizových situací bez použití násilí nebo krizová intervence.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Tisková zpráva v .pdf ke stažení zde.
Tisková zpráva v .doc ke stažení zde.

Sdílet na Facebook Sdílet na Google plus Sdílet na Twitter LinkedIn