Aktuality
Ocenění kampaně zaměřené na informování o problematice sexuálního násilí v ČR

24.7.2017
Na jaře 2016 jsme spolu s AMI Communication spustili komunikační kampaň zaměřenou na informování široké veřejnosti o problematice sexuálního násilí v ČR. Tato kamapaň získala v Českých cenách za PR 2016 1. místo v kategorii Služby.

Na jaře 2016 jsme spolu s AMI Communication spustili komunikační kampaň zaměřenou na informování široké veřejnosti o problematice sexuálního násilí v ČR.

V rámci kampaně jsme se rozhodli nejít typickou cestou šokujících vizuálů, ale pracovat raději s příběhy, daty, čísly a vyvracet mýty, které o této problematice v ČR stále panují. Významnou podporou pro nás v tomto ohledu byl reprezentativní sociologický výzkum zaměřený na sexuální násilí v České republice, který pro nás v roce 2016 zpracovala agentura Focus. Výsledky tohoto výzkumu poukázaly na převládající stereotypní smýšlení většiny společnosti o problematice sexuálního násilí. Kampaň chtěla vyvrátit chybné vnímání obětí i agresorů. Poukázala například na skutečnost, že 2/3 znásilnění se odehrávají doma a že i v manželství je tedy termín "znásilnění" platný. 

Kampaň byla podpořena pomocí 2 videospotů umístěných na sociálních sítích a micrositou www.zlabyrintunasili.cz, kterými se podařilo oslovit 460 tisíc lidí. Během intenzivní dvouměsíční medializace AMI Communication zajistila bezmála 50 mediálních výstupů, které i nadále organicky přibývají.

Původní cíl kampaně - oslovit 300 tisíc lidí, se podařilo během šesti měsíců přesáhnout 143násobně, neboť potenciálně kampaň zasáhla 43 milionů lidí.

Významným oceněním naší snahy a kampaně vedené AMI Communication je i fakt, že tento projekt získal v Českých cenách za PR 2016 1. místo v kategorii Služby.

Děkujeme AMI Communication za podporu a skvěle odvedenou práci!

Sdílet na Facebook Sdílet na Google plus Sdílet na Twitter LinkedIn