Aktuality
Omezení provozu poradny v září

12. 9. 2016
Upozorňujeme klienty, že naše poradna bude mít v pondělí 12. 9. omezený provoz a v úterý 13. 9.  a ve středu 14. 9. bude uzavřena. Důvodem je zahraniční stáž klientských pracovníků. Děkujeme za pochopení. Přidáváme kontakty pro naléhavé situace.

V akutních případech kontaktujte:

Bílý kruh bezpečí: telefonická krizová pomoc obětem domácího násilí.
Kontakt: 251 511 313

Intervenční centrum Brno: pomoc osobám ohroženým nebo již vystaveným domácímu násilí a nebezpečnému pronásledování, rodinným příslušníkům a osobám blízkým.
Kontakt: 739 078 078 (po – čt: 8:00 – 18:00)

               739 078 078 (pá od 8:00 do ne 22:00)

Krizové centrum (KC) při Fakultní nemocnici Bohunice s nepřetržitým provozem. KC Vám poskytne první pomoc při duševních a psychických problémech.
Kontakt: 532 232 078

Děkujeme za pochopení.