Aktuality
Online konference - Cesta oběti sexuálního násilí systémem

13. 9.2021

Cesta oběti sexuálního násilí systémem

Online konference má za cíl komplexně přiblížit sérii kroků, které čekají na oběti sexuálního násilí, tedy od nahlášení trestného činu a vyhledání psychologické pomoci, přes gynekologická vyšetření a kontakt s kriminalisty, až po samotné soudní líčení. Odborníci z řad lékařů, kriminalistů či soudních znalců představí dobré i špatné přístupy, se kterými se ve své praxi setkávají.

Cesta oběti sexuálního násilí systémem

Online konference má za cíl komplexně přiblížit sérii kroků, které čekají na oběti sexuálního násilí, tedy od nahlášení trestného činu a vyhledání psychologické pomoci, přes gynekologická vyšetření a kontakt s kriminalisty, až po samotné soudní líčení. Odborníci z řad lékařů, kriminalistů či soudních znalců představí dobré i špatné přístupy, se kterými se ve své praxi setkávají.

Konference je určena především odborné, ale i laické veřejnosti se zájmem o tuto problematiku. Účast na konferenci je zdarma, je však nutné vyplnit registrační formulář dostupný zde. Prostřednictvím dotazníku je možné zažádat o udělení akreditace a potvrzení o účasti na konferenci. Můžete v něm také již dopředu pokládat otázky přednášejícím.

Čas a místo konání: úterý 5.10.2021, online přes platformu ZOOM


Program:

8,30 – 9,00     prezence účastníků, zkouška připojení, řešení případných technických potíží

9,00 – 10,00   Mgr. Jitka Čechová, ředitelka a psycholožka Persefony z.s., Brno

10,00 – 11,00 MUDr. Jiří Hanáček, PhD., vedoucí operačních sálů a zástupce

                     primáře gynekologické části Ústavu pro péči o matku a dítě, Praha

11,00 – 12,00 npor. Ing. Jaromír Komenda, vedoucí 1. oddělení obecné kriminality

                    Služby kriminální policie a vyšetřování, Městské ředitelství policie

12,00- 13,30  polední pauza

13,30 – 14,30 JUDr. Kateřina Jirásková, městská státní zástupkyně v Brně

14,30 – 15,30  MUDr. Petra Sejbalová, primářka Sexuologického oddělení FN Brno,

                     znalkyně v oboru psychiatrie a sexuologie

15,30 – 16,30 Mgr. Hana Wernerová, advokátka se sídlem v Brně

16,30 – 16,45  závěr, poděkování všem účastníkůmNa konci každého přednáškového bloku bude zhruba 15 minut věnováno otázkám účastníků, případně odborné diskusi.

 

Konference má uděleny tyto akreditace:

 

Konference je realizována za finanční podpory Statutárního města Brna.