Aktuality
Persefona je PRO Bezpečný domov

27.04. 2023

V Persefoně jsme PRO bezpečný domov a stáváme se součástí iniciativy, která sdružuje politiky, odborníky, neziskové organizace a firmy, kteří jsou „pro“ zákon o domácím násilí.

Po více než 10 letech zkušeností se stávající právní úpravou ochrany obětí domácího násilí jsou zřejmé její mezery. Zákon o domácím násilí má za cíl tyto mezery zacelit a systém pomoci obětem domácího násilí zlepšit. A to především zakotvením dosud chybějící právní definice domácího násilí. Iniciativa Pro bezpečný domov sdružuje politiky, odborníky, neziskové organizace a firmy, kteří jsou „pro“ zákon o domácím násilí.

Podle plánu legislativních prací vlády bude návrh zákona o domácím násilí (návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou před domácím násilím) předložen ke schválení Vládě ČR nejpozději v červnu roku 2023. Předkladatelem návrhu zákona o domácím násilí bude předseda vlády a spolupředkladatelkou zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Navrhovaný termín vstupu zákona o domácím násilí v účinnost je 1. leden 2024. 

https://www.probezpecnydomov.cz/