Projekty
Posílení dialogu mezi NNO a institucemi v rámci prevence domácího násilí

Projekt je podpořen podpořen z Fondu T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA.
www.prosvetkolemnas.cz
www.nadacevia.cz
Realizace projektu: 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014

Cíle projektu

V rámci projektu organizujeme setkávání neformální pracovní skupiny, která bude složená se zástupců policie ČR, OSPOD a neziskových organizací, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou domácího násilí. Cílem setkání bude vytipovat ty oblasti jednání s klienty/zájemci o služby v procesu řešení domácího násilí, které jsou často náročné na komunikaci a řešení. Na základě vybraných témat vytvoříme modelové situace jako příklady dobré praxe při řešení domácího násilí. Tyto modelové situace v podání profesionálních herců budou následně použité jako netradiční vzdělávací nástroj (např. v rámci workshopu pro příslušníky policie ČR, studenty, pracovníky pomáhajících profesí), díky kterému se účastníci budou moci učit a trénovat v komunikaci s obětí, hledat optimální řešení vybraných situací v konfrontaci s herci, ztvárňujících oběti domácího násilí. Smyslem projektu a souvisejících aktivit je posílení neformálních vazeb a dialogu mezi neziskovými organizacemi, státní sférou a laickou veřejností v oblasti prevence domácího násilí a rozvíjení nových forem osvěty a vzdělávání.