CZ EN
 
Aktuality
Posilujeme skupinovou práci s klientkami

28. 5. 2015
Již osmým rokem se zabýváme problematikou domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. Poskytujeme odborné sociální poradenství obětem těchto příkoří i jejich blízkým. Díky projektu Komplexní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým rozšiřujeme stávající služby a otevíráme skupinovou terapii pro oběti domácího násilí.

Protože jsme ještě před založením Persefony pracovali na podobně zaměřených projektech, těší nás, když vidíme rozvoj této oblasti a zároveň se na něm můžeme přímo podílet. Od října minulého roku provozujeme kromě individuálního poradenství pro oběti domácího a sexuálního násilí také svépomocnou skupinu pro oběti sexuálního násilí. Jak napovídá samo pojmenování, skupina je založena na principech svépomoci a sounáležitosti k jejím členům, osobám s podobnou zkušeností. Pomyslná asymetrie mezi pomáhajícím pracovníkem a klientem je minimalizována. Tím, že je každý člen v roli klienta i pomáhajícího zároveň, může sdílet své zkušenosti, rady a pocity a zároveň dostávat zpětnou vazbu od lidí, kteří si prožili totéž. Členové se navzájem podporují, motivují a hodnotí vlastní chování prostřednictvím nahlížení na příběhy ostatních. Získávají zpět pocit osobní důležitosti, sebedůvěru, zodpovědnost za svůj život.

Máme za sebou už 16 setkání a klientky hodnotí skupinu kladně z hlediska zažití opravdového pochopení, atmosféry důvěry, ale i pocitů radosti z vytvoření prostoru, kde mohou ventilovat své emoce naplno. Samy klientky se rozhodly, že své pocity vyjádří i "na papír", a napsaly tento text.

Momentálně otevíráme terapeutickou skupinu pro oběti domácího násilí. Povede ji zkušená psycholožka, která klientkám pomůže hledat cestu skrze integrování traumatické zkušenosti. To je první důležitý krok ke změně života. Klientka zde navíc bude mít velkou oporu ze strany ostatních účastníků terapie.

Svépomocná skupina i skupinová terapie budou s přestávkami probíhat do března 2016, je tedy možné se do skupiny přihlásit v průběhu celého roku, kdy budeme rozjíždět další cykly. V každém z nich nabídneme bezpečný prostor až pro deset žen. Pro bližší informace a termíny doporučujeme kontaktovat přímo poradnu, buďto telefonicky na čísle 737 834 345 nebo e-mailem poradna@persefona.cz. Všechny služby jsou bezplatné.

Obě aktivity jsou realizovány v rámci projektu Komplexní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.