Aktuality
Preventivní den na SOŠ a SOU v Hustopečích

28. 6. 2018
Dne 12. 6. 2018 se pracovnice Persefony zúčastnily preventivního dne na SOŠ a SOU v Hustopečích.

Studenti SOŠ a SOU v Hustopečích měli možnost, se v rámci projektového dne II., prostřednictvím sociální pracovnice a terapeutky Persefony, která pracuje s původci násilí v blízkých vztazích, seznámit se s problematikou domácího a sexuálního násilí. Pracovnice Persefony studentům promítly edukativní film Zuřivec a následně otevřely diskusi na téma násilí v rodině. 

Děkujeme pořadatelům a studentům za jejich zajímavé podněty a těšíme se na viděnou příští rok!