Projekty
Posílení dialogu mezi NNO a institucemi v rámci prevence domácího násilí
Stabilizace Persefony prostřednictvím rozvoje fundraisingu