Projekty
Persefona – Legal and psychosocial counseling for survivors of sexual and domestic violence
Komplexní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým
Prevence domácího násilí osob seniorského věku
Advokátní a terapeutická pomoc klientkám Persefona o. s. a vzdělávání veřejnosti
Služby poskytování právních informací obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání