Projekty
Prevence domácího násilí osob seniorského věku 2
Služby poskytování právních informací obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání
Z labyrintu násilí
Persefona – Legal and psychosocial counseling for survivors of sexual and domestic violence
Komplexní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým
Právní a psychologické poradenství pro oběti sexuálního a domácího násilí a jejich blízké