Projekty
Komplexní pomoc – právní a psychosociální poradenství pro oběti domácího a sexuálního násilí a jejich blízké
Služby poskytování právních informací obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání
Bezpečné soužití - poradenství a terapie osobám, které mají problémy se zvládáním agrese