Aktuality
Program multipárové terapie v Persefoně

11. 7. 2017
Program multipárové terapie je zaměřený na intenzivní terapeutickou práci se skupinou párů, které se dopouští partnerského, tedy vzájemného násilí, ať už ve formě psychické, fyzické, sexuální aj.

 

Po delší přípravné metodické a organizační práci se Persefoně podařilo zrealizovat projekt multipárové terapie (dále jen MPT).

Tento bezplatný program je zaměřený na intenzivní terapeutickou práci se skupinou párů, které se dopouští partnerského, tedy vzájemného násilí, ať už ve formě psychické, fyzické, sexuální aj.

Pilotní skupina bude v Brně probíhat od září do listopadu 2017.

Program je koncipován v rozsahu tří víkendových setkání cca jedenkrát za měsíc.

Velikost skupiny je 3 – 5 párů.

Skupinu párů trpících vzájemným násilím vede pár zkušených psychoterapeutů Helena Šašková a Jan Hesoun.

Program MPT je zaměřen na ty páry, kde oba hodnotí, že primárním problémem ve vztahu je násilí, kterého se v nějaké míře dopouští oba, ale zároveň tento problém chtějí řešit a zachovat tak vztah nebo rodinu.

MPT tedy není určena pro páry po rozchodu ani pro páry, kde probíhá domácí násilí – tzn. jsou jasně vymezené mocenské role, oběť má z agresora strach, a kde by práce v platformě MPT mohla být případně zdrojem dalšího zhoršování situace oběti.

Nyní jsme ve fázi výběrů vhodných párů a sestavování první skupiny pro MPT.

Vstup do skupiny je možný na základě předchozího rozhovoru pracovníků Persefony s každým z páru zvlášť a vyhodnocením dotazníků mapujících problematiku a podobu násilí ve vztahu.

Cílem těchto nástrojů je posoudit bezpečnost a vhodnost páru pro společnou práci.

Vyplňování mapujících dotazníků i rozhovory budou probíhat v prostorách naší organizace.

Pokud se Vás problematika partnerského násilí týká nebo víte o někom, komu byste chtěli multipárovou terapii doporučit, neváhejte se na nás obrátit ať už telefonicky (737 834 345) nebo emailem (poradna@persefona.cz).

Sdílet na Facebook Sdílet na Google plus Sdílet na Twitter LinkedIn