CZ EN
 
Aktuality
Projekt, jenž se zaměřil na rozvíjení svépomoci, skončil na konci července. Co si Persefona odnáší?

1. 8. 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA
V uplynulých dvou letech rozvíjely klientky Persefony své osobní kompetence prostřednictvím služeb založených na svépomoci, terapeutické skupiny a skupinových aktivit se vzdělávacím charakterem. Díky projektu Komplexní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým, který skončil 31. 7. 2016, čerpali nové zkušenosti i pracovníci Persefony. Kromě řady kurzů absolvovali týdenní stáž v Norsku.

Projekt cílil na ženy, oběti násilí, a jejich blízké. Byla zajištěna kapacita pro odborné právní, sociální a psychologické poradenství, stejně jako terapie pro děti klientek u dětského psychologa. Na podzim roku 2014 se začala realizovat svépomocná skupina pro oběti sexuálního násilí. Princip svépomoci umožnil ženám navzájem sdílet podobné zkušenosti a pocity, být si oporou, dávat a přijímat zpětnou vazbu a nacházet porozumění i nové podněty. Celkem proběhlo 42 setkání. Pro zájem klientek, které cítí, že jim svépomocná skupina pomáhá, bude skupina pokračovat i po skončení projektu.

V červnu loňského roku byla otevřena terapeutická skupina pro oběti domácího násilí, kterou vedla dlouholetá psycholožka. Celkem se skupina sešla 23×. Členky se učily znovu nacházet cestu k sobě sama, ke svým potřebám a hledaly pozitivní přístup ke světu. Objevovala se témata sebehodnoty, sebevědomí, odpuštění. Na základě různých cvičení, technik a sdílení příběhů se ženy postupně přibližovaly svým osobním cílům, které si na začátku vytyčily.

Během trvání projektu se zrealizovalo také 15 skupinových aktivit se vzdělávacím charakterem. Jednalo se o kurzy sebeobrany a komunikace, IT kurzy, výtvarné aktivity. Klientky zdokonalily své dovednosti a odreagovaly se od běžných starostí. Výrobky z výtvarných aktivit jim zůstaly jako památka na příjemně strávené chvíle.

Díky projektu se Persefoně podařilo navázat spolupráci s norskou organizací Fellesskap mot seksuelle overgrep, která zastřešuje centra pro oběti sexuálního zneužívání, znásilnění a násilí na území celého Norského království. Hlavním motivem navázání mezinárodní spolupráce bylo sdílení ideologie svépomoci, z níž tato centra vycházejí. V květnu 2015 se pracovnice vydaly na týdenní stáž do Trondheimu, Bergenu a Osla a sdílely praxi, zkušenosti a přístupy s tamními odborníky. Setkaly se se zástupci nemocničního centra pro oběti sexuálního napadení, policie a podpůrné skupiny pro oběti domácího a sexuálního násilí, koordinátory centra proti domácímu násilí, zástupci speciálního policejního zařízení pro práci s dětmi, oběťmi a pachateli násilí. Nechyběla návštěva centra pro oběti incestu a centra pro oběti sexuálního násilí a znásilnění. Možnost nahlédnout do širšího systému fungování a kooperace těchto center se stala cennou inspirací.

V rámci projektu se Persefona zaměřila i na informační a osvětové aktivity. Na jaře loňského roku proběhla letáková kampaň v MHD v Brně. V červnu, k příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů, byla uspořádána tisková konference na téma Muži v roli oběti domácího násilí, z níž vzešlo několik mediálních výstupů. Na Mezinárodní den boje proti násilí na ženách se konal benefiční koncert, který přitáhl pozornost návštěvníků i médií. Návštěvníci mohli Persefoně namalovat tašku nebo se zúčastnit soutěžního kvízu. O těchto významných dnech a jiných projektových aktivitách se informovalo na webu, sociálních sítích a v newsletterech.

Uvedenými aktivitami naplnila Persefona všechny cíle projektu Komplexní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Tisková zpráva v .pdf ke stažení zde.
Tisková zpráva v .doc ke stažení zde.

Sdílet na Facebook Sdílet na Google plus Sdílet na Twitter LinkedIn