Aktuality
Rok 2017 v číslech

31. 1. 2018
V roce 2017 jsme služby právního, psychologického a sociální poradenství poskytli 467 osobám prostřednictvím 3 055 osobních, telefonických a emailových konzultací.

V roce 2017 poskytli klientští pracovníci Persefony služby odborného sociálního, právního či psychologického poradenství 297 obětem domácího a sexuálního násilí. Z toho se 15 mužů stalo obětí domácího násilí a dva muži zažili znásilnění. Klientů, kteří vyhledali pomoc, protože se setkali s nějakou podobou sexuálního násilí, bylo v roce 2017 celkem 124, což je téměř o třetinu více než v roce 2016.

Poradenství bylo také poskytnuto 76 blízkým osobám obětí, které se chtěly poradit o možnostech, jak obětem pomoci či jak se sami vyrovnat s násilím, které jim přes jejich blízké zasahovalo do života. V rámci řešení problematiky násilí se na Persefonu s žádostí o konzultaci obrátilo také 47 odborníků.

V naší organizaci i nadále rozvíjíme terapeutickou práci s původci násilí v blízkých vztazích. V loňském roce poskytla Persefona službu 47 osobám, z toho se jednalo o 20 žen a 27 mužů. V jednorázovém kontaktu s námi bylo 17 zájemců o službu, 30 klientů využilo poradenské a terapeutické služby směřující ke zvládání násilného chování opakovaně. Společných konzultací s terapeutem Persefony se zúčastnilo 8 párů v rozmezí od 1 – 4 párových setkání. Ve spolupráci Persefony s Probační a mediační službou v Brně, Vyškově a Znojmě se do programu zvládání agrese zapojilo 5 klientů v rámci probačního plánu dohledu nebo soudního nařízení.

Psychoterapeut Persefony také v rámci práce s původci násilí poskytl 10 terénních konzultací – ve formě osobních setkání s klientkou i pracovnicemi v jednom z brněnských azylových domů. Dále také v podobě konzultací na případových konferencích orgánů sociálně-právní ochrany dětí a jednání řešitelské skupiny Interdisciplinárního týmu města Brna pro oblast domácího násilí.

Terénní služba v podobě doprovodu, terénního výjezdu za klientem nebo zastoupení advokátem či obecným zmocněncem u soudu byla poskytnuta v 31 případech.

Celkově byly v roce 2017 poskytnuty služby 467 osobám prostřednictvím 962 osobních, 1 139 telefonických a 954 emailových konzultací.

Sdílet na Facebook Sdílet na Google plus Sdílet na Twitter LinkedIn