Aktuality
Rozšiřujeme obzory dobrovolníkům i firmám

28. 5. 2015
Posláním naší organizace je zvyšovat porozumění všem aspektům problematiky domácího a sexuálního násilí a hledat optimální způsoby jejího řešení. Abychom na naplňování tohoto cíle nebyli sami, rozhodli jsme se rozšířit náš tým o dobrovolníky, mj. i z řad zástupců firem, kteří chtějí věnovat svůj čas a energii ve prospěch našich klientů i celé společnosti.

Dobrovolníci nám vypomůžou s organizačním zajištěním skupinových aktivit pro klienty, zaměřených výtvarně, sportovně (sebeobrana) a edukačně (práce na PC a internetu, komunikace, asertivita). Díky dobrovolnické činnosti se nám také lépe daří obstarat propagaci naší organizace mezi laickou i odbornou veřejnost a zároveň zviditelnit téma domácího a sexuálního násilí, protože většinou probíhá skrytě a společnost tak jeho nebezpečí dostatečně nevnímá. na to navazuje také spolupráce při realizaci plánovaných eventů v průběhu celého roku. Důležitým bodem je podpora při návštěvě partnerů z Norska. Dobrovolníci se budou podílet na sestavení harmonogramu, koordinaci průběhu návštěvy a překladu předchozí komunikace. Láká vás možnost stát se součástí naší organizace, stát se dobrovolníkem?

Zapojení se do našich aktivit je od března tohoto roku snazší, neboť jsme navázali spolupráci s Dobrovolnickým centrem Ratolest, které odvádí skvělou práci při školení dobrovolníků a jejich seznámení s tím, co dobrovolnictví v sociálních službách obnáší, jaká jsou jejich práva a povinnosti. Mimo to zahájila Ratolest projekt „Spouštíme lavinu dobrovolnictví“, jehož cílem je rozvoj firemního dobrovolnictví a zvýšení společenské odpovědnosti firem. Více na www.ratolest.cz.

Chcete i Vy trávit svůj čas smysluplně nebo jakkoliv přispět k řešení problematiky domácího a sexuálního násilí? Neváhejte s námi navázat spolupráci! Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu eportlikova@persefona.cz nebo telefonu +420 732 534 024.

Sdílet na Facebook Sdílet na Google plus Sdílet na Twitter LinkedIn