Aktuality
Sdílíme své znalosti i zkušenosti s prací s osobami zasaženými domácím a sexuálním násilím

10. 4. 2017
V uplynulých týdnech jsme měli několik příležitostí sdílet své znalosti a zkušenosti s prací s osobami zasaženými domácím a sexuálním násilím. Zároveň stále veřejnost informujeme o výsledcích reprezentativního sociologického výzkumu zaměřeného na sexuální násilí v České republice.

V uplynulých týdnech jsme měli možnost prezentovat studentům Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci naše služby poskytované obětem sexuálního a domácího násilí spolu s výsledky reprezentativního sociologického výzkumu zaměřeného na sexuální násilí v České republice, který pro Persefonu v roce 2016 zpracovala agenturou Focus.

Díky spolupráci se spolkem studentů práv ELISA Olomouc jsme měli možnost 60 posluchačů právnické fakulty Univerzity Olomouc seznámit jak s naší každodenní praxí s oběťmi sexuálního a domácího násilí, tak s výsledky výše zmíněného výzkumu. Naším cílem bylo nechat studenty práv nahlédnout do praxe poskytování právního poradenství v neziskovém sektoru.

Nejedná se z naší strany o ojedinělou akci tohoto druhu. Persefona se již několik let zapojuje do projektu Škola lidských práv, realizovaného organizací Pro bono aliance, z. s. Skrze přednáškovou činnost našich klientských pracovnic seznamujeme studenty Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně s prací s oběťmi trestných činů z pohledu psychologie a práva.

Již druhým rokem jsme se také zúčastnili Jarmarku neziskových organizací realizovaného v rámci festivalu Jeden svět v atriu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Spolu s dalšími organizacemi aktivně činnými v oblasti sociální, environmentální, výchovné nebo kulturní jsme prezentovali naši činnost a možnosti zapojení dobrovolníků.

Pokud byste i Vy měli zájem o přednášku nebo představení služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí nebo představení výsledků reprezentativního sociologického výzkumu zaměřeného na sexuální násilí v České republice, neváhejte se na nás obrátit na email vzdelavani@persefona.cz.