Aktuality
Seminář Základy práce s oběťmi domácího násilí

20. 3. 2019
Na semináři obdržíte souhrnný přehled znalostí týkajících se domácího násilí z pohledu psychologie a práva. Seznámíte se s psychologií oběti a pachatele domácího násilí, specifiky domácího násilí a základními právními kroky v řešení domácího násilí.

Kurz je koncipován tak, že na něm obdržíte souhrnný přehled znalostí týkajících se domácího násilí z pohledu psychologie a práva. 

Termín konání: úterý 21. 5. 2019 od 9:00 do 16:30 hodin 
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo konání Brno: Liga vozíčkářů, Bzenecká 23 Brno
Přednášející: právnička Mgr. Tereza Janíčková a psycholožka Mgr. Petra Vazačová

Cena kurzu: 1 500 Kč / účastník vč. DPH
Číslo akreditace: MPSV 2015/1026-PC/SP/PP

Obsah programu:

Úvod kurzu: představení organizace Persefona a obsahu kurzu
Představení lektorky, základní informace o službách Persefony z.s., představení kurzu, prezence účastníků a jejich motivace a očekávání, zjištění úrovně znalostí účastníků, organizační pokyny

Domácí násilí
Definice domácího násilí (DN), osoby ohrožené DN, formy DN, mýty a stereotypy podporující šíření DN, statistický výskyt a příčiny DN.

Psychologie oběti a pachatele DN (specifika u žen, mužů, seniorů, zdravotně postižených)
Telesné, emocionální a kognitivní reakce oběti, posttraumatická stresová porucha, proč oběť neodchází, zůstává, problematické chování oběti. Psychologie pachatele DN, typologie násilných osob (dále jen NO), charakteristika NO. Práce s NO

Komunikace s osobou ohroženou DN
Principy komunikace s osobami ohroženými DN, seznámení se se základy krizového a bezpečnostního plánu (práce s osobami v krizi), jak se chránit doma, mimo domov.

Právní aspekty DN
Trestné činy související s DN (specifika u dětí, mladistvých, dospělých a seniorů), problematika bydlení a vykázání násilné osoby, včetně výkladu jednotlivých ustanovení zákona. Možnosti řešení podezření na DN- občanská povinnost, povinnost pracovníka v sociálních službách.

Kompetence subjektů vstupujících  do řešení problematiky DN
Rámcový přehled kompetencí jednotlivých subjektů v řešení DN: policie, OSPOD, NNO, IC apod., Neziskové organizace a jejich role v procesu řešení případů DN

Závěr kurzu: diskuse a evaluace kurzu
Závěrečné shrnutí a rekapitulace výkladu. Otázky z vlastní praxe účastníků.
Ověření znalostí a evaluace získaných vědomostí a vyplnění evaluačních dotazníků, zpětná vazba - hodnocení kurzu a lektorky.

 

Pokud máte zájem o bližší informace o kurzu či zaslání přihlášky, kontaktujte nás na e-mailu vzdelavani@persefona.cz, případně na telefonu 732 534 024. 

 

 

Sdílet na Facebook Sdílet na Google plus Sdílet na Twitter LinkedIn