Aktuality
Spolupráce se studenty VUT nás baví

16. 10. 2020
Již od roku 2014 nám čerstvou krev do PR žil vlévají studenti marketingu Vysokého učení technického Fakulty podnikatelské, kteří pro Persefonu na základě našeho zadání navrhují nové, neotřelé kampaně.

Tuto možnost máme díky zájmu Ing. Lucie Kaňovské, Ph.D. propojit studenty bakalářského stupně s praxí neziskových organizací. Proto každoročně vstupujeme do jejich výuky, kde jim představíme naši činnost, cílové skupiny, poslání i plány a prezentujeme jim zadání kampaně, se všemi jejími limity, v rámci které bychom chtěli nabídnout veřejnosti konkrétní službu či oslovit konkrétní cílové skupiny s nabídkou našich služeb. Při zadání kampaně vždy vycházíme z každodenní praxe a potřeb služby i cílových skupin. Snažíme se vybírat věci, které se nám interně hůře uchopují, protože na ně reálně během roku nemáme čas, ani personální kapacity.

Doposud pro nás studenti připravovali kampaně zaměřené na oslovení oběti domácího násilí seniorského věku, osob dotčených domácím násilím ve vyloučených lokalitách, LGTB oběti, mužské oběti domácího i sexuálního násilí i např. pachatele domácího násilí.

Každoročně předmětem projde cca 100 studentů, takže získáme okolo 20 rozličných návrhů. Zajímavé je vždy přihlížet obhajobám studentů, kteří kromě plánů kampaně, kreativního zpracování předkládají i rozpočtový plán a přesvědčují posluchače o kvalitách jejich návrhu. Studenti často přicházejí s neotřelými myšlenkami a novým pohledem na celou kampaň. Proto žádný z návrhů neskončí na dně šuplíku, ale myslíme na ně při plánování a realizaci budoucích kampaní, přestože největší překážkou realizace navrhovaných kampaní bývají finance.

Více např. ZDE

Ukázka návrhů studentů VUT z minulých let

Návsh studentů VUT

Návrh studentů VUT