Projekty
Stabilizace Persefony prostřednictvím rozvoje fundraisingu

Partnerem projektu v roce 2013 je Slovensko - český ženský fond a Nadace Člověk člověku. 
www.womensfund.sk
www.nadacecc.cz
Realizace projektu: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Cíle projektu

Cílem projektu je stabilizovat rozvoj Persefony prostřednictvím vytvoření prostoru pro fundraisingové aktivity, které povedou ke zlepšení finanční situace organizace a posílí její nezávislosti na veřejných zdrojích.