Aktuality
Statistika klientů v 1. polovině roku 2017

11. 7. 2017
V první polovině roku 2017 poskytli klientští pracovníci Persefony z. s. služby odborného sociálního, právního či psychologického poradenství 193 obětem domácího či sexuálního násilí.

V první pololetí roku 2017 poskytli klientští pracovníci Persefony z. s. služby odborného sociálního, právního či psychologického poradenství 193 obětem domácího či sexuálního násilí.

Oproti stejnému pololetí v loňském roce se zvýšil počet obětí sexuálního násilí. Letos se zatím na naši organizaci obrátilo 72 klientů, kteří vyhledali pomoc, protože prožili nějakou z forem sexuálního násilí.

Zvýšil se také počet osob, které chtěli pomoci svým blízkým, kteří se stali oběťmi násilí. Poradenství tak bylo poskytnuto 53 osobám blízkým oběti, které se chtěli poradit o možnostech, jak jim pomoci či jak se sami vyrovnat s násilím, které jim přes jejich blízké nepřímo zasahuje do života.

V letošním roce také dále rozvíjíme terapeutickou práci s původci násilí v blízkých vztazích. V uplynulých šesti měsících byla tato služba poskytnuta 29 osobám, přičemž ve více než polovině případů se jednalo o ženy, které mají potíže se zvládáním agrese v partnerském či jiném blízkém vztahu.

Celkově bylo od ledna do června 2017 poskytnuto 519 osobních, 605 telefonických a 587 emailových konzultací klientům a zájemcům o služby Persefony z. s.

 

Oběti domácího a sexuálního násilí a jejich blízcí nás mohou kontaktovat každý všední den od 9 do 17 hodin na telefonním čísle 737 834 345 nebo 545 245 996 případně přes email poradna@persefona.cz.

Pro osoby, které mají potíže se zvládáním agrese v blízkých vztazích a chtějí to řešit, fungujeme každý všední den mezi 9 a 17 hodinou na telefonním čísle 731 442 731, nebo nás mohou kontaktovat prostřednictvím emailu bezpecnesouziti@persefona.cz.

.

Sdílet na Facebook Sdílet na Google plus Sdílet na Twitter LinkedIn