Aktuality
Uzavření poradny v srpnu

1. 8. 2016
Ve dnech 11. a 12. srpna bude naše poradna pro klienty uzavřena z důvodu strategického plánování vzdělávání. Děkujeme za pochopení a přidáváme kontakty pro naléhavé případy!

V akutních případech kontaktujte:

Bílý kruh bezpečí: telefonická krizová pomoc obětem domácího násilí.
Kontakt: 251 511 313

Intervenční centrum Brno: pomoc osobám ohroženým nebo již vystaveným domácímu násilí a nebezpečnému pronásledování, rodinným příslušníkům a osobám blízkým.
Kontakt: 739 078 078 (po – čt: 8:00 – 18:00)

               739 078 078 (pá od 8:00 do ne 22:00)

Krizové centrum (KC) při Fakultní nemocnici Bohunice s nepřetržitým provozem. KC Vám poskytne první pomoc při duševních a psychických problémech.
Kontakt: 532 232 078

Děkujeme za pochopení.