Aktuality
Veřejná diskuse k učebnici kriminologie

30. 8. 2017
V posledních dnech se v médiích hodně diskutuje o kapitole ve IV. vydání učebnice Kriminologie od autorů Gřivny, Zoubkové, Scheinosta a kol., která je věnována sexuálnímu násilí. Jako organizace pomáhající obětem domácího a sexuálního násilí cítíme potřebu se k této veřejné diskuzi připojit.

Oběti sexuálního násilí jsou oběti zvlášť zranitelné, a to i dle zákona, a je nezbytné s nimi jednat citlivě. Oceňujeme, že se v naší společnosti objevilo mnoho lidí, kteří aktivně hájí práva obětí, přestože může být těžké proniknout do problematiky sexuálního násilí.

V tématu sexuálního násilí je třeba se neustále vzdělávat, což obzvlášť platí pro odborníky, kteří se s oběťmi setkávají. Naši klienti ve společnosti často naráží na stereotypní vnímání sexuálního násilí, které podstatně zhoršuje řešení jejich situace a oběti dále traumatizuje. V této souvislosti je nežádoucí, aby se v současných odborných textech vyskytovala stereotypně formulovaná a zavádějící tvrzení.

Viktimologie jako věda se mimo jiné zabývá předpoklady stát se obětí trestného činu. V žádném případě však tyto předpoklady nesnižují vinu pachatele a zároveň je nelze prezentovat jako podíl oběti na vině. Oběti nenesou vinu na tom, že na nich bylo spácháno sexuální násilí. I přes všechny okolnosti je to vždy pachatel, kdo se rozhodne použít násilí nebo zneužít bezbrannosti oběti.

Při tvorbě textů sloužících ke vzdělávání je vhodné postupovat od obecných tvrzení ke konkrétním. Případné výjimky z pravidla by měly být uvedeny na okraj. Dle našeho názoru ale učebnice toto pravidlo zcela nerespektuje. Považujeme za dosti nešťastné, že ze zveřejněné ukázky publikace vyplývá, že za "obecné" lze například považovat tvrzení, že žena vyprovokuje znásilnění (např. i oblečením), což je mnohokrát vyvrácený, ale stále rozšířený mýtus a vede právě k druhotné viktimizaci oběti. Navozuje se dojem, že znásilnění je způsobeno sexuální potřebou muže, ačkoli je známo, že je to akt dominance a demonstrace síly. A stejně tak se podporuje mýtus, že pachatelem je vždy muž a obětí vždy žena.

Věříme, že tato a podobné diskuze přispějí ke zkvalitnění studijních textů a následně i přístupu odborníků k obětem.

Tým pracovnic a pracovníků organizace Persefona, z.s.

Text publikace ZDE.

Prohlášení v PDF najdete ZDE

 

 

Sdílet na Facebook Sdílet na Google plus Sdílet na Twitter LinkedIn