Aktuality
Vzděláváme (se)

11. 7. 2017
Vzdělávání nás baví, proto se snažíme své znalosti a dovednosti sdílet s dalšími odborníky a zároveň i nadále rozvíjet svůj potenciál!

V první polovině roku 2017 jsme zorganizovali čtyři běhy akreditovaného kurzu Oznamovací povinnost vyplývající z trestního zákoníku vedené našimi právničkami. Dva z nich se konaly v Brně, jeden v Pardubicích a jeden v Červeném Kostelci. Proškoleno bylo více než 50 pracovníků pomáhajících profesí.

Myslíme i na budoucnost a pro jsme u Ministerstva práce a sociálních věcí akreditovali a re-akreditovali širokou nabídku vzdělávacích kurzů, vztažených k problematice domácího či sexuálního násilí. Vzdělávací kurzy Vám můžeme přizpůsobit na míru, nebo se můžete zúčastnit námi plánovaných vzdělávacích akcí. Jedná se např. o kurzy Zuřivec - domácí násilí očima dítěte, Sexuální násilí - základní rámec problematiky z pohledu psychologie a práva, Komunikace s obětí násilných trestných činů - zejména domácího a sexuálního násilíPrávní minimum: Rozvod manželství a bytová problematika - vstup do teorie a praxe civilního práva, Domácí násilí z pohledu trestního práva a další.

Mezi již tradiční vzdělávací akce, kterými se snažíme rozšířit povědomí o problematice domácího a sexuálního násilí široké veřejnosti, patřilo vystoupení právničky na Škole lidských práv na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zástupkyně našeho týmu zde v březnu přednášela o problematice sexuálního násilí a prezentovala výsledky reprezentativního sociologického výzkumu zaměřeného na sexuální násilí v České republice. Přednášky se zúčastnilo téměř 60 studentů.

A nezapomněli jsme se vzdělávat ani my samy. Pracovnice pracující s klienty průběžně absolvují kurzy celoživotního vzdělávání jako např. Představení základních konceptů gestalt terapie využitelných v pomáhajících profesích, cyklus přednášek zaměřených na dluhovou problematiku nebo účast právničky na konferenci Trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy. 

Sdílet na Facebook Sdílet na Google plus Sdílet na Twitter LinkedIn