Aktuality
Vzděláváme širokou odbornou i laickou veřejnost v problematice sexuálního násilí

11. 4. 2017
Setkáváte se při své práci s lidmi? Pak je pravděpodobné, že se setkáváte i s obětí sexuálního násilí, neboť tou se stává každá třetí žena v České republice. Seznamte se s prožíváním obětí a tím, jak s nimi komunikovat, a poznejte právní rámec této problematiky. Tuto možnost nabízí online kurz vedený psycholožkou a právničkou spolku Persefona, které s touto cílovou skupinou každodenně pracují.

I letos jsme se ve spolupráci s občanským sdružením Seppia, z. s., rozhodli realizovat online vzdělávání nejen pro nelékařské pracovníky, a to webinář Pomoc obětem sexuálního násilí II.

Ve středu 19. 4. 2017 se od 19:30 do 21:00 se můžete zúčastnit webináře na téma Pomoc obětem sexuálního násilí II., které povedou klientské pracovnice spolku Persefona, právnička a psycholožka s mnohaletou praxí v poskytování poradenských služeb obětem domácího a sexuálního násilí.

V rámci online vzdělávání získáte základní vhled do psychologie oběti sexuálního násilí, jejího prožívání a důsledků zažitého traumatu v jejím následném životě. Seznámíte se se základními principy komunikace s obětí a získáte základní orientaci v právním rámcem této problematiky, který při kontaktu s oběťmi sexuálního násilí potřebujete znát (vybrané trestné činy). Pokud bude prostor, seznámíme Vás také s výsledky reprezentativního sociologického průzkumu k problematice sexuálního násilí v naší společnosti z roku 2016.

V případě zájmu o kurz se neváhejte přihlásit ZDE.