Aktuality
Vzdělávání a spolupráce se studenty brněnských vysokých škol

31. 1. 2018
I v roce 2017 jsem navázali na mnohaletou spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy Univerzity a s Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně. 

Již od roku 2007 vzděláváme studenty katedry sociální politiky a sociální práce - Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. V loňském roce se do předmětu Sociální práce s obětí domácího a sexuálního násilí přihlásilo 13 studentů. Naším cílem bylo seznámit tyto studenty s problematikou domácího a sexuálního násilí z pohledu statistik, psychologie, práva, sociální páce a především mnohaleté praxe pracovnic a pracovníků naší organizace. Právě na sdílení každodenních zkušeností s oběťmi, pachateli a osobami blízkými máme od absolventů tohoto kurzu pozitivní zpětnou vazbu. Věříme, že i v letošním roce budeme mít možnost seznámit další studenty bakalářského cyklu s novými úspěchy i plány nejen naší organizace, ale celého systému pomoci osobám zasaženým domácím či sexuálním násilím.

Nejen studenti pomáhajících profesí však mají zájem o naši činnost. Uplynulé čtyři roky jsme také v kontaktu se studenty Vysokého učení technického Fakulty podnikatelské v rámci výuky marketingu. Skrze snahu Ing. Lucie Kaňovské, Ph.D. propojit studenty bakalářského stupně s praxí, máme možnost každoročně vstoupit do jejich výuky, představit studentům naši činnost a prezentovat jim pracovní zadání kampaně, v rámci které bychom je chtěli požádat o pomoc s oslovením konkrétní cílové skupiny. Za dobu spolupráce šlo o kampaně zaměřené na oslovení oběti domácího násilí seniorského věku, osob dotčených domácím násilím ve vyloučených lokalitách, LGTB oběti, pachatele domácího násilí apod. V roce 2017 se více než 85 studentů zaměřilo na téma Násilí páchané na mužích.   

Příklad realizované kampaně zaměřené na oslovení obětí seniorského věku naleznete například ZDE.