CZ EN
 
Aktuality
Vzpomínky na návštěvu norských partnerů v Brně

24. 11. 2015
Díky dvěma aktuálním projektům můžeme sdílet dobrou praxi s norskými kolegy, pracujícími s oběťmi domácího a sexuálního násilí. Naši květnovou návštěvu Norska nám v týdnu od 9. do 13. listopadu oplatila třetice tamních expertů.

Dvě ženy a jeden muž, kteří přiletěli do České republiky z různých částí Norska, předali ucelený obrázek o stavu pomoci obětem sexuálního násilí na norské „scéně“. I když každý z nich pochází odjinud, mají společný cíl. Díky tomu vytvořili úžasnou atmosféru a zaujali přizvané odborníky, stejně jako náš tým.

Inge Nordhaug s třicetiletou praxí působí jako klinický sociální pracovník v dětské a dorostové psychiatrii v centru zaměřeném na práci s traumatem a jeho léčbu (RVTS). Mezi jeho kompetence patří poradenská činnost v oblasti násilí a sexuálního zneužívání. Toho se dotýkala i přednáška o traumatu a způsobech, jak se s ním vypořádat. Výklad zahrnoval historický exkurz do práce s traumatem, dopady stresu v dětství na pozdější vývoj jedince a předání principů přístupu k obětem zneužívání. Prezentace byla doplněna o příklady z praxe, obrázky, a nechyběla ani diskuse.

Inger Lise Stølsvik je ředitelka nízkoprahového centra pro oběti incestu a sexuálního zneužívání (SMISO) v Telemarku. Stará se o denní provoz centra a věnuje se přednáškové činnosti a výzkumu zaměřenému na sexuální zneužívání dětí. Společně s kolegyní Kathrine Aamodt, která je vedoucí stejného centra v oblasti Hordaland a současně vedoucí zastřešující organizace FMSO, nás seznámily se sociálním, právním a vzdělávacím systémem norské praxe. Během své prezentace se doptávaly, jaká je situace v Česku, a tím vynikly hlavní rozdíly.

Kathrine se soustředila na popis mezioborové spolupráce FMSO s ostatními organizacemi a institucemi v kontextu norského práva. Dále představila statistiky a aktuální výzkumy o problematice sexuálního násilí v Norsku. Vyzdvihla, že téměř všechna centra SMISO v Norsku (s výjimkou dvou případů) jsou zastřešena organizací FMSO. A právě v této jednotě nachází moc prosazovat žádoucí změny na státní úrovni. Výhodou je i silná mediální podpora, kdy FMSO bojuje proti předsudkům a usiluje o to, aby téma sexuálního zneužívání bylo ve společnosti bráno vážně. Inger Lise doplnila výsledky výzkumu, který vedl ke zlepšení práce s klienty. Hovořilo se také o filozofii svépomoci, která má v Norsku delší tradici než u nás.

Norský systém je do značné míry zaměřen na pomoc dětem. Ochranná opatření, metody vyšetřování ve vztahu k zabránění další viktimizaci oběti i preventivní programy napříč školami jsou více integrované a zavedené než u nás. V rámci přednášek jsme zhlédli několik videí, které dobře slouží právě při prevenci. Norové se nebojí jít k věci a nechodí moc kolem horké kaše, aspoň u starších dětí a mladistvých. Prostřednictvím sexuální výchovy jsou děti edukovány a vědí, co je a není normální. Lépe pak dovedou posoudit, jestli se jim stalo příkoří, když si nejsou jisté. Stejně tak to má opačný efekt - ví, co si mohou dovolit k druhému. U mladších dětí je prevence zaměřena obecněji. Pracuje se na tom, aby když mají „nešťastné tajemství“ našly důvěryhodnou osobu a svěřily jí ho.

Přes rozlišnost některých přístupů a možností, jsme si byli blízko. Celý týden byl informačně nabitý, vše se ale odehrávalo naprosto nenuceně a přirozeně. Nikdo se nedostal do fáze „přesycení“, ba naopak, další témata a otázky bychom našli ještě nyní. Jsme rádi, že jsme u nás mohli přivítat tak milé kolegy a věříme, že to nebylo naposled. Sdílení praxe v České republice se uskutečnilo díky projektu Z labyrintu násilí. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Sdílet na Facebook Sdílet na Google plus Sdílet na Twitter LinkedIn