Aktuality
Zveme na seminář Sexuální zneužívání jako specifické trauma

17. 10. 2016
Seminář, který má za cíl podpořit naše dlouhodobé úsilí o zvyšování citlivosti a interdisciplinární spolupráce v problematice sexuálního násilí, pořádáme v úterý 25. 10. 2016 od 8:30 do 17:30 hodin v Brně. Akce je vhodná zejména pro pro psychology, sociální pracovníky, soudní znalce z oboru psychologie, odborníky z oblasti práva, lékařský i nelékařský zdravotnický personál apod.

Seminář Sexuální zneužívání jako specifické trauma: oběti sexuálního zneužívání v dětství mezi námi povede Doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.

Akce se uskuteční v úterý 25. 10. 2016 od 8:30 do 17:30 hodin (obědová pauza 1,5 hodiny) v sále č. 4 Hotelu Continental, Kounicova 680/6, 602 00 Brno-střed.

Hlavními tématy setkání budou:

Seminář je akreditován u České asociace sester a v tuto chvíli se snažíme zařídit akreditaci u Asociace klinických psychologů. Seminář je pro účastníky zdarma.

Doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.: docentka  v  oboru  sociální práce  na  Vysoké  škole  zdravotnictví  a  sociální  práce  sv.  Alžbety,  n. o. Bratislava, zakladatelka a ředitelka občanského sdružení  ASCEND zaměřeného specificky na problematiku sexuálního zneužívání dětí.

V případě zájmu je možné objednat knihu Obete sexuálneho zneužívania detí medzi nami, kterou Doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. publikovala v roce 2014. Objednávku je možné provést zde: http://sexualne-zneuzivanie.sk/literatura.html. Cena publikace v měkké vazbě je 10 €. Tuto specifikaci spolu s žádostí o předání na místě konání semináře prosím uveďte v poznámce objednávky.

Prosíme o závazné potvrzení Vaší účasti na e-mailu esvihalkova@persefona.cz nejpozději do 24. 10. 2016.

Seminář realizujeme v rámci projektu Z labyrintu násilí, jejž podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Sdílet na Facebook Sdílet na Google plus Sdílet na Twitter LinkedIn