Aktuality
Zvyšujeme porozumění domácímu a sexuálnímu násilí 

31. 1. 2018
Nechceme žít ve společnosti, kde je násilí tolerováno, proto vzděláváme, informujeme a diskutujeme s odbornou i laickou společností o problematice domácího a sexuálního násilí. Zároveň si i my rozšiřujeme své znalosti a dovednosti, abychom našim klientkám a klientům mohli nabídnout ty nejlepší služby.

Během roku 2017 jsme zorganizovali pět běhů akreditovaného kurzu Oznamovací povinnost vyplývající z trestního zákoníku vedené našimi právničkami. Dva z nich se konaly v Brně, jeden v Pardubicích, jeden v Červeném Kostelci a jeden v Olomouci. Školení absolvovalo více než 60 pracovníků pomáhajících profesí.

Neusínáme však na vavřínech! Akreditovali a reakreditovali jsme u Ministerstva práce a sociálních věcí naši širokou nabídku vzdělávacích kurzů, které se vztahují k problematice domácího či sexuálního násilí, např.:
Zuřivec - domácí násilí očima dítěte, Sexuální násilí - základní rámec problematiky z pohledu psychologie a práva,
Komunikace s obětí násilných trestných činů - zejména domácího a sexuálního násilí,
Právní minimum: Rozvod manželství a bytová problematika - vstup do teorie a praxe civilního práva,
Domácí násilí z pohledu trestního práva a další.

Vzdělávací kurzy také můžeme přizpůsobit na míru Vašim potřebám. Nabídka všech vzdělávacích kurzů je dostupná ZDE.

Snažíme se stále šířit povědomí o problematice domácího a sexuálního násilí široké veřejnosti, kdy již tradiční vzdělávací akcí je vystoupení právničky na Škole lidských práv, v roce 2017 i na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zástupkyně našeho týmu zde v březnu přednášela o problematice sexuálního násilí a prezentovala výsledky reprezentativního sociologického výzkumu zaměřeného na sexuální násilí v České republice. Přednášky se zúčastnilo téměř 60 studentů.

Nezahálíme ani my samy. Pracovnice pracující s klienty průběžně absolvují kurzy celoživotního vzdělávání jako např. představení základních konceptů gestalt terapie využitelných v pomáhajících profesích, cyklus přednášek zaměřených na dluhovou problematiku nebo účast právničky na konferenci Trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy.